Innebandybutiken - vi tar innebandyn ett steg till

Regler

Innebandybutiken Guide - Regelverket för innebandyklubbor

Vad gäller egentligen? Regler för innebandyklubbor


Det är IFF, International Floorball Federation, som bestämmer vilka regler som gäller för innebandyklubbor i hela världen. Samma regler gäller också för Svenska Innebandyförbundet när du spelar i Sverige. All utrustning som IFF bestämt ska vara godkänd, testas och kontrolleras av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Godkänd innebandyklubba
För att en innebandyklubba ska bli godkänd och få ett godkännandemärke måste den testas och utvärderas av SP.  Dels finns det ett antal värden och mått som måste uppfyllas, mer om det nedan. Dels ska klubban ur ett hållbarhets- och skaderiskperspektiv uppfylla vissa kriterier.

Kriterier för en godkänd klubba:

* Totallängden för skaft inklusive blad får vara max 114 cm
* Radien på skaftets kurva får inte vara mindre än 0,6 cm 
* Skaftets diameter får vara max 3,5 cm
* Avståndet mellan bladet och tekningslinje, 37,5 cm +/- 2 cm
* Skaftet måste ha en knopp
* Skaftet får inte böja mer än att det ryms inom 5 cm (hela längden)
* Klubban får inte väga mer än 380 gram inkl grepplinda


Förutom kritierierna ovan testas en klubba på flera olika sätt för att kontrollera risken för skador. Ingen innebandyutrustning får ju inte vara på ett sådant sätt att du kan skada dig själv eller medspelare med den. 

Det betyder t ex att ett skaft inte ska hålla till varje pris. Det skulle ju göra det möjligt att knäcka både armar och ben på dina medspelare. Innan människors ben går av ska skaftet gå av.

Det SP gör i sin testning är det här:

Kontrollerar skaftet visuellt och genom att stryka över det med en svamp. Det här görs för att upptäcka ev vassa kanter.
* Väger skaftet 
* Kontrollmäter alla centimetermått ovan.
* Testar skaftets styvhet. Det görs genom att i en maskin belastar skaftet med ett tryck på 30 kg. Det här görs för
  att testa hållfastheten men också kontrollerar om skaftet inte går tillbaka till sitt ursprungliga form efter tryck.
* Testar hållfasthet genom att släppa en tyngd i form av en triangel som väger 350 gram från 1 meters höjd. 
  Det här görs för att se om sprickor uppstår vid slag.Modifiering av klubba
Det är inte tillåtet att göra några ändringar på sin klubba förutom att kapa skaftet så det blir kortare. Tänk på att kapa skaftet uppe vid knoppen. Kapar du nere vid bladet finns risk att avståndet mellan bladets underkant och tekningslinjen blir för kort. Och då är inte klubban godkänd längre.

Du får alltså inte dra bort dekalen om din klubba inte är lackad. Du kan inte lacka om ditt skaft. Du kan inte klistra över skaftets design med en annan. Du kan inte ta bort godkännandemärket. Du kan inte slipa ner lacken på ditt skaft. 

Det är inte heller okej att förlänga ett skaft genom att foga ihop två skaftdelar.

Greppning
Det är tillåtet att ha grepplinda för bättre grepp på sin innebandyklubba. Och det har ju de flesta också. Regeln som gäller här är att greppningen inte får gå länge ner på skaftet än till teknings-/grepplinjen. Tekningslinjen är randen som går runt skaftet ungefär 37 cm upp från bladets undersidan.

Det finns inget krav på att grepplindan du använder ska vara av samma varumärke som skaft och blad. Du kan välja vilken grepplinda du vill av vilket märke du vill, utan att din klubba blir illegal.

Tejpa vid bladet
Det är okej dra en bit tejp runt skarven mellan bladhalsen och skaftet. Men tejpen får inte gå ner mer än 1 cm på bladhalsen. Tänk också på att många klubbor har sitt godkännandemärke nere vid bladet, tejpa inte över det.

Olika märke på skaft och blad
Det är inte okej att använda olika varumärke på innebandyklubbans skaft och dess blad. Det måste vara samma varumärke på båda för att din klubba ska räknas som godkänd. 

Regelverket tillåter att det skulle vara möjligt att blanda varumärken, OM de har godkänts tillsammans av SP. Idag (våren 2017) finns inga sådana godkännanden.

Vad händer vid otillåten klubba
Om du använder en klubba som inte är tillåten enligt regelverket och det upptäcks är det en förseelse som ger dig en matchstraff 1. Alltså du får inte fortsätta att vara med i pågående match. Det här kan du läsa i regel 613 punkt 1.

Skulle du vara så förslagen att du märker att din utrustning kommer att kontrolleras och försöker fixa det innan utrustningen blir kontrollerad, kan du få matchstraff 2. Dvs, du fort inte fortsätta spela i pågående match och du får inte heller vara med i nästa. Det här står i regel 615 punkt 4.

Vem kan kolla din klubba?
Det är inte vem som helst som kan kontrollera om utrustning är godkänd eller inte. 

Självklart kan alltid domaren göra den här kontrollen på eget initiativ. Det kan denne göra före eller under en pågående match. Domaren bestämmer hur eventuella fel ska hanteras.

Lagkapten kan också begära kontroll. Lagkapten kan dock enbart begära kontroll av hook, kombinationen blad/skaft och om klubban har IFFs godkännandemärke. Domaren är skyldig att göra en kontroll om lagkaptenen begär det. Men domaren avgör när det passar i spelet och det går inte att begära kontroll av flera spelares utrustningar vid samma tillfälle. Skulle det visa sig att det inte är något fel på det som kontrolleras, blir istället lagkaptenen som begärt kontroll utvisad i 2 minuter lagstraff.